Bæredygtighed

Cito A/S vil være bæredygtige og ansvarlige.

Vi arbejder målrettet ud fra FN´s verdensmål, og vi vil være CO2 neutrale i 2027

– Reduktion af materialebrug

– CO2-udledning scope 1, 2 og 3

– Energi- og vandforbrug

– Affaldshåndtering og genanvendelse

– Grøn investeringspolitik

– Sygefravær

– Medarbejderfastholdelse

– Diversitet

– Efteruddannelse

– Arbejdsulykker

– Uddannelse af lærlinge

– Antikorruption

– Partnerskaber

– Kønsdiversitet i bestyrelsen

– Menneskerettigheder